Вплив реклами на цикл капіталістичного проведення

Вплив реклами на цикл капіталістичного проведення

Взаємозвязок між рекламною діяльністю й валовим національним продуктом (ВНП) також протягом багатьох років є предметом спору. Прихильники реклами з гордістю вказували на ріст ВНП, реальних доходів і особистих споживчих доходів протягом усього нашого сторіччя, приписуючи чільну роль у всіх цих зрушеннях рекламі.
Критично ж настроєні економісти, з іншого боку, традиційно розглядали рекламу як невиправдані витрати, що мають досить віддалене відношення до загального циклу капіталістичного проведення.