Комплекс маркетингу в перспективі

Комплекс маркетингу в перспективі

Якщо ми подивимося на утримання описаного вище комплексу просування товарів, то побачимо, що реклама — лише один з елементів діяльності компаній (див. лабораторну роботу 4-Д), а комплекс просування є один з елементів усього комплексу маркетингу. Важливо правильно розуміти цю ієрархію для того, щоб бачити в перспективі чітко обкреслений (і найчастіше суперечливий) предмет реклами.
Як буде показано в главі 7, планування маркетингу й реклами є по
істоті безперервним процесом аналізу, планування, виконання, перегляду й повторного планування. У рамках цього процесу розвязок про використання одного або всіх елементів комплексу просування ґрунтується на досвіді й оцінці, і компанії постійно переглядають свої оцінки комплексу просування.
Оскільки більшість елементів комплексу просування нерозривно повязане з рекламою, остільки вони будуть враховані в нашому обговоренні принципів і методів реклами.
ВИСНОВОК
Термін "маркетинг" ставиться до всіх видів підприємницької діяльності, спрямованої на полегшення здійснення усвідомлено-рівноцінного обміну шляхом: (1) зясування, хто є споживачем і які його бажання; (2) інтерпретації цієї інформації для органів керування компанії з метою вдосконалення існуючих і створення нових видів продукції; (3) формування стратегій, спрямованих на здійснення торговельного обміну. У найпростішому вираженні маркетинг — це процес, використовуваний компаніями для задоволення потреб покупців і одержання прибутку.
Реклама має відношення до третього з вищезгаданих пунктів і являє собою один з інструментів інформування покупців і нагадування їм про товари або послуги даної компанії. Щоб мати винний ефект, реклама, однак, повинна опиратися й на інші маркетингові заходи.
Ринок є сукупність людей, обєднаних загальними потребами або бажаннями відносно яких-небудь товарів або послуг, що й володіють коштами для їхнього придбання. Ринок може бути споживчим, перепродажним, промисловим і міжнародним.
Для визначення місця й розмірів потенційних ринків компанії використовують дослідження й сегментування ринків збуту. На основі загальних характеристик споживачів у рамках великих ринків вычленяются підгрупи покупців, із числа яких вибирають цільовий ринок, що стає обєктом додатка зусиль по збуту й просуванню продукції.
Будь-яка компанія може розширювати, звужувати або змінювати чотири елементи, що становлять її програму маркетингу, з метою оптимізації останньої. Ці чотири елементи звуться "чотирьох Пі": продукт, ціна, місце й просування (product, price, place, promotion, відповідно). "Продукт" як термін маркетингу має на увазі весь набір цінностей, пропонованих покупцеві. Ці цінності можуть служити задоволенню як функціональних, так і символічних потреб покупця.
Компанії, які у своїй діяльності орієнтуються на маркетинг, спочатку визначають коло потреб, які можуть бути задоволені їхньою продукцією. Потім вони реалізують цю концепцію у своєму виробі.
Щоб задовольняти різноманітні споживчі смаки, у товарі повинні бути присутнім індивідуальні властивості. Навіть упакування товару є частиною його концепції. Остання також може бути втілена шляхом створення для нього унікального положення в сприйнятті споживача щодо інших конкурентних товарів.
Так само як і люди, продукт переживає певний життєвий цикл. Етап, переживаний продуктом у конкретний момент часу, визначає характер його