Регулювання з боку федерального уряду

Регулювання з боку федерального уряду

Серед основних регулюючих організацій на федеральному рівні слід виділити Федеральну торговельну комісію, Федеральну комісію з коштів комунікації, використовувану для стимулювання збуту продукції в торговельній діяльності між штатами. Її зусилля в основному спрямовані на захист споживача шляхом нагляду за маркетинговою діяльністю, що проходить через ЗМІ. У цю роботу входить контроль рекламної продукції на предмет обману й
невідповідного характеру такої продукції (див.
мал.
2-6 ).
Однак саме визначення обману й " нечесної гри" залишається певною мірою спірним. Рис. 2-6 Федеральні органі, що займаються регулюванням реклами.
Агентство Функції Агентство Функції Федеральна Регулює всю торгівлю між штату- Податкове Має майже абсолютну владу над ректорговая комісія мі. Заснована в 1914 році. ФТК явля- керування ламою спиртних напоїв за рахунок своїх (ФТК.) ется провідним регулювальним органом по алкогольним повноважень у частині припинення дейст-у сфері реклами й більше інших і тютюновим вия, анулювання або відмови у возоб-аналогічних органів зазнає кри- виробам новлении дозволів на проведення й тику з боку професіоналів рік- реалізацію продукції лікеро-горілчаним, ламного справи, винним і пивним компаніям, викритим у порушенні законодавства. Федеральна Заснована Законом про кошти кому-комісія никации 1934 року. У сферу компетен- Керування Головний орган по захисту прав спожило коштам ции входять радіо, телебачення, тілі- по справах телей при федеральному уряді, комунікації фонная звязок і телеграф. Побічно кін-споживачів Створене в 1971 році, координує, з-тролирует рекламу через свої полномо-бирает і публікує інформацію із усіх чия в частині видачі й анулювання заходам федеральних влади в про-ліцензій усіх ефірних станцій, дасти захисту прав споживача.Публи-керування В компетенцію входить реклама, мар- кации, підготовлювані й поширювало харчовим кировка, упакування й торговельне номенк-
А
Керуванням, включають образова-продуктам латура всіх товарів, що купуються, і тера-
-
А
"
А КУТОЧКИ споживача .ежемесяч-і медикаментам певтических коштів. Вона вимагає стать- "
А
інформаційні бюлетені й до-ний маркування на етикетках, регули-
А
"
А
У
А
споживачам, яким ви-рует застосування описових терми-
А
"
А
А
щотижневиків, новий на впакуванні, а також у її компе-поштова служба Має повноваження достатні для преуводити, увести до ладу-тенцию входить упакування отрутної й
А
цд рощення доставки пошти будь-якій фірмі небезпечної в інших відносинах продук-
А
АА
А
А
„ зловживанні """• послугами поштових служб. Поштове уп-керування Регулює реєстрацію патентів і тор- равление США контролює неправильну й по патентах говых марок. Стежить за виконанням За- рекламу, що вводить в оману, порног-і торговельним маркам кону про торговельні марки 1947 року, рафію, пропозиції на участь у лотереях і гарантії, у яких є присутнім про-бібліотека Реєструє й захищає всі авторські ман або підтасування. Конгресу США права на рекламу, музику, книги, буклети, компютерні програми й про-міністерство Ретельно контролює поширення чие матеріали творчого характеру, сільського господарства невірно маркірованих або незарегист-