Вплив реклами на споживчий попит

Вплив реклами на споживчий попит

Критики реклами часто обвинувачують компанії, що ведуть збут, у тому, що ті, використовуючи свої потужні рекламні бюджети, навязують суспільству непотрібні товари, генеруючи попит там, де його до цього не існувало. Над проблемою цього взаємозвязку ламали голову й економісти, і професіонали рекламної справи. Численні дослідження зводяться до того, що рекламна діяльність впливає на сукупне споживання, але прийти до загальної думки про те, наскільки воно значно, не вдалося. Разом з тим більш істотним є дія цілого ряду інших соціально-економічних факторів, включаючи науково-технічний прогрес, ріст освітнього рівня населення, а також революційні зміни в способі життя. Це фактори постійного впливу на попит по різних групах товарного асортиментів.