Реклама й стратегія збуту

Реклама й стратегія збуту

Використовувана компанією реклама залежить від способу збуту (розподілу) продукції. Багато чого з тієї реклами, яку ми бачимо, оплачується й готується не виготовлювачем продукції, а дистрибютором або роздрібним торговцем.
За багато років спільної роботи дистрибютори виявили виготовлювачам таку допомогу в просуванні їх продукції, яку важко переоцінити.
Розробляючи свою стратегію маркетингу, виготовлювачі повинні визначити, який обсяг ринку необхідний для їхньої продукції. Компанія "Проктер энд Гэмбл", наприклад, уважає, що зубна паста "Хрест" повинна продаватися майже в кожному універсамі, магазині товарів за зниженими цінами, аптеці й галантерейному магазині. Для інших товарів може знадобитися тільки один оптовий покупець на кожні 50 тис. чоловік. Виготовлювачі споживчих товарів використовують традиційні стратегії розподілу трьох нижченаведених типів: інтенсивного, виборчого й виняткового.