Вертикальна система маркетингу

Вертикальна система маркетингу

Щоб ефективно працювати, учасники каналу збуту/розподілу повинні тісно співробітничати один з одним. Ця необхідність співробітництва привела в останні роки до розвитку вертикальних систем маркетингу різного типу: останні включають корпоративні системи, наприклад, "Сиэрз Роубак", яка володіє проведенням багатьох товарів, реалізованих через мережу фірмових магазинів; керовані системи, наприклад "Магнавокс", яка одержує істотну підтримку з боку роздрібної торгівлі завдяки репутації своєї торговельної марки, і контрактні системи: наприклад "І.Г.А. Фуд Сторз", яка представляє собою формовану на добровільних початках мережа незалежних підприємців, фінансовану одним оптовиком.