Пост-перевірка як випробування здатностей рекламодавця

Пост-перевірка як випробування здатностей рекламодавця

Кожний з методів пост-перевірки пропонує рекламодавцеві особливі можливості для вивчення ступеня впливу його реклами, але кожний з них має й свої обмеження.
Перевірка запоминаемости має своєю метою визначити конкретна поведінка, а не довідатися думку або відношення до товару. Тут перевіряється реклама з погляду того, як вона діє в природніх умовах предявлення, тому такі перевірки досить полезны для зясування: чи читаються рекламні оголошення, наскільки добре вони працюють у порівнянні з рекламою конкурентів і наскільки міцно вони впроваджуються у свідомість споживачів — чи вловлюють споживачі суть зверненого до них повідомлення рекламодавця. Такі перевірки можуть також приносити коштовні дані про ступінь ефективності окремих компонентів реклами, як то: розміру, колірного оформлення або покликаних привернути увагу споживача заголовків (див. мал. 6-16). Перевірки з опорою не складні для проведення й достатньо дешеві, оскільки частина видатків несе засіб масової інформації, обране для розміщення досліджуваної реклами.