Реклама й торгівля

Реклама й торгівля

Рекламу часто називають масовою або знеособленою торгівлею. Як ми вже відзначали, реклама використовується для інформування, переконання й нагадування покупцям про конкретні вироби й послугах. Зрозуміло, одні товари легше піддаються рекламуванню, ніж інші.
На можливість досягнення успіху реклами звичайно вказують наступні фактори:
3.
Велике відносне значення для споживача схованих якостей товару на противагу явним.
Там, де є такі умови, як, наприклад, у косметичній промисловості, значні рекламні витрати вигідні, і співвідношення між витратами на рекламу й прибутком від продажу часто буває досить високим. Для таких же зовсім недифференцируемых товарів, як сіль, цукор і інші види сировини, значення реклами звичайно мінімально, а першорядну роль віграє ціна. Цікаве виключення із цього правила становить "Санкист", кооперативне обєднання фермерів по проведенню цитрусових, яке продає свій цукор у різних країнах.