ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА: НАПРЯМНИЙ ІМПУЛЬС ДЛЯ РЕКЛАМИ

ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА: НАПРЯМНИЙ ІМПУЛЬС ДЛЯ РЕКЛАМИ

Деякі вважають рекламу мистецтвом, інші — наукою. Насправді це — комбінація того й іншого. У рекламі ефективно зєднуються інформація й знання, отримані з бихевиористских наук (антропології, соціології, психології і т.д.), з майстерністю й творчістю комунікативних мистецтв (література й печатка, драматичне мистецтво, театр, графіка, світлина та ін.) з метою мотивування, видозміни або посилення почуттів, переконань, думок і поведінки споживача. Для досягнення цієї мети люди, що займаються маркетингом і рекламою, прагнуть ураховувати всі думки, цінності, "що подобається й що не подобається", звички, страхи, бажання людей. А оскільки всі ці характеристики постійно перетерплюють зміни, то слід прийняти заходи до відстеження таких змін.