Період реклами, "що позициніює"

Період реклами, "що позициніює"

На початку 70-х років Джек Траут і Эл Райз писали, що подібно тому, як виробу за принципом наслідування "я теж" 50-х років поховали період реклами властиво товару, наслідувальні образи 60-х зявилися гробарем періоду реклами іміджу.
В 70-х роках одержав розвиток новий підхід у рекламній стратегії, при якому однаково значимими ставали сильні сторони й конкурента, і рекламодавця.
Це явище одержало назву періоду "позиционирующей" реклами, а її головними ідеологами виступили Траут і Райз. Визнаючи значення споживчих властивостей товару і його іміджу, вони, проте, уважали, що головна увага слід приділяти тому, як продукція співвідноситься з виробами конкурентів у сприйнятті споживача.