Десятиліття під знаком "Я"

Десятиліття під знаком "Я"

Траут і Райз не дали відповіді на запитання, поставлені споживчим рухом, який одержав широкий розвиток після багато ілюзій, що розвіяли, невдач вєтнамської війни, Уотергейтского скандалу й несподіваних перебоїв у постачанні природними ресурсами. Ці події сприяли затвердженню цинізму й недовіри до офіційних структур і всьому традиційному, давши поштовх новому
витку підйому моральної самосвідомості. З одного боку, особиста безвідповідальність і по-такание своїм бажанням виправдовувалися потребою самореалізації, хоча одночасно із цим зазнавала критики концепція корпоративної самореалізації, що обґрунтовувалося необхідністю самопідпорядкування потребам суспільства.
У середині 80-х років на американців обрушилася лавина реклами, особливо туалетних приналежностей і косметики, націленої на разыгрывывашее карту самореалізації "Я"- покоління" (Гасло компанії "Лореаль": "Тому що я цього гідний". У той же період найбільші індустріальні обєднання країни направляли мільйони доларів на корпоративну рекламу, усіляко підкреслюючи той факт, що вони усвідомили свою цивільну відповідальність у справі ліквідації негативних наслідків власної промислової діяльності й організації інших заходів щодо захисту навколишнього середовища.
По тим же причинам (у результаті дефіциту енергоресурсів) виробники енергії й енергоємної продукції стали застосовувати маркетингові й рекламні приймання, покликані знизити попит на їхню продукцію, що привело до появи нового напрямку в тактику організації збуту назва, що одержала, демаркетинг. У цей період тактика демаркетингу була взята на озброєння рядом некомерційних організацій для пропаганди певних ідей (див. мал. 1-20), а також деяких фінансових організацій, що застосовували її з метою сегментації потенційної клієнтури. Шляхом активної протидії підключенню певного роду небажаних клієнтів банки одержували можливість зосередити свою діяльність на тій клієнтурі, яку вони оцінювали як найбільш дохідну.
А