Еволюція поняття "маркетинг"

Еволюція поняття "маркетинг"

На жаль, термін "маркетинг" є одним із самих невірно трактуемых у бізнесі. У прошлом він визначався як сукупність різних видів діяльності, спрямованої на те, щоб потік товарів і послуг від компанії, їх виробляючої, досягав людей, їх, що використовують. Однак це визначення тяжіло до акцентування такої діяльності, як транспортування й розподіл. Сьогодні сфера маркетингу включає й багато інші не менш важливі форми діяльності. Сто років тому при порівняно малій кількості виробів для великої кількості споживачів головним у бізнесі було забезпечення товарної маси для задоволення попиту. Протягом цього зорієнтованого на проведення періоду головним у понятті маркетингу дійсно було транспортування й розподіл створеного товару.