Перелік методів пост-перевірки впливу рекламних оголошень

Перелік методів пост-перевірки впливу рекламних оголошень

Опитування з підказкою (дізнавання з опорою на читання). Щоб респондент міг згадати рекламу, йому показують певні оголошення. Потім його запитують, як він з ними ознайомився раніше: прочитав, побачив або почув.
Опитування без підказки. Респондентові ставлять запитання без підказки, щоб визначити, бачили або чули вони рекламні повідомлення.
Перевірка змін в особистому відношенні. Для визначення змін, происшедших в особистому відношенні споживача до товару після рекламної кампанії, ставлять прямі запитання, пропонують семантично диференційовані тести або використовують вільну форму опитування.