Дослідження ринку

Дослідження ринку

Щоб знайти оптимальні цілі додатка своїх зусиль по збуту продукції, компанії прагнуть довідатися якнайбільше про ринок у цілому й про різні його підгрупи. Із цією метою вони використовують ряд дослідницьких методів, що дозволяють систематично збирати, реєструвати й аналізувати дані про розміри, склад і структурі ринків продажу товарів і послуг.
Перший крок спрямований на визначення загальної величини ринку для певної категорії продуктів.
Потім робиться спроба оцінити розміри й прибутковість різних секторів цього ринку. Скажемо, "Клируотер Федерал" повинна була оцінити: