Бібліотека Конгресу

Бібліотека Конгресу

Увесь матеріал, що має авторські права, включаючи й рекламний матеріал, реєструється й захищається Бібліотекою Конгресу. Авторське право, видане рекламодавцеві, дає йому виключне право на опублікування й відтворення патентованої реклами на період, дорівнює тривалості життя власника авторського права плюс додатково 50 років. Авторські права на рекламу можуть бути отримані лише за умови, що вона містить оригінальний текстової матеріал або ілюстрації. На гасла, короткі фрази й знайому символіку або оформлення одержати авторські права не можна. Хоча система авторських прав і не допускає використання цільної реклами іншим рекламодавцем на законній основі, вона не може запобігти використанню сторонніми загальної концепції або ідеї рекламного матеріалу, так само як і перефразовування матеріалу й подачі його іншим способом.