Вплив реклами на торгівлю й економіку

Вплив реклами на торгівлю й економіку

Деякі з довгострокових економічних аспектів реклами будуть розглянуті далі в справжній главі. Зараз, однак, важливо зрозуміти, що, інформуючи людей про товари, послуги й ідеях, реклама стимулює ріст продажів, а отже, торгівлі. У якості путівника покупця вона забезпечує споживача відомостями про нові товари або ціни, а промислових споживачів — важливою інформацією про нове обладнання й технологіях. За рахунок одночасного інформування великої кількості людей про пропоновані товари й послугах реклама в значній мірі знижує витрати збуту й полегшує завдання індивідуальної реалізації. Як результат — знижуються видатки й ростуть прибутку, які можуть бути інвестовані в додаткове капітальне встаткування й робочі місця.