КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ

Реклама як засіб звязку в маркетингу є лише одним з багатьох інструментів збуту, використовуваних для досягнення рівноцінного обміну між компанією й цільовим ринком. Значення реклами змінюється залежно від характеру бізнесу й використовуваних у ньому інших видів ринкової діяльності.
Як відзначалося вище, кожна компанія має у своєму розпорядженні вибір додавати, віднімати або змінювати чотири елементи у своїй програмі ринкової діяльності з метою одержання потрібного їй комплексу маркетингу. (Нагадаємо, що чотири елементи — це так звані "чотири Пі", а саме: продукт, ціна, місце, просування.).