Коли листівки або бланки з оплаченою відповіддю повинні бути адресними?

Коли листівки або бланки з оплаченою відповіддю повинні бути адресними?

Обґрунтування. Завдяки листівкам, купонам, бланкам для відповіді по факсу й іншим коштам вираження реакції, на яких уже зазначене імя замовника або особи, що цікавиться вашими товарами реакцій, що зробили, як правило, більше звичайного.
Це пояснюється причинами сугубо психологічного характеру. Одержувач послання бачить, що ви вже побрали на себе частина його обовязків і заповнили деякі рядки листівки, бланка-замовлення й т.п. На підставі цього в нього виникає припущення про те, що ви вже ґрунтовно займалися його проблемами й тепер чекаєте від нього відповіді. Тому заповнені листівки й бланки впливають як підсилювач.