Які вербальні перешкоди в заголовках заважають продовжувати читання послання?

Які вербальні перешкоди в заголовках заважають продовжувати читання послання?

Обґрунтування. Іноземні слова й спеціальні терміни є фільтрами, оскільки найчастіше їх може зрозуміти тільки ліву півкулю головного мозку. При первісному збіглому знайомстві з тим, що поміщене на тієї або іншій сторінці роль, що домінує, відіграє праву півкулю, яка знає й розуміє тільки прості слова.
Оскільки ваш адресат відразу під час короткого первісного «діалогу» повинен зрозуміти, чи коштує йому читати послання цілком, ви повинні використовувати мову, яка доступна й зрозумілий активно працюючому в цей момент правій півкулі головного мозку. Воно не розуміє іноземні слова, спеціальні терміни, складні поняття й знову виниклі слова з декількох складів. От чому не відразу зрозумілий заголовок породжує в читача внутрішній протест, змушуючи його подумки вимовити коротке проміжне «ні».