ВИВЧЕННЯ ЕМПІРИЧНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ

ВИВЧЕННЯ ЕМПІРИЧНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ

Протягом багатьох лет психологи й дослідники маркетингу виробляли й удосконалювали творчу методологію вивчення феномена споживчих переживань. Подібна емпірична методологія будується на використанні комплектів зображень, техніки світлини, на усних оповіданнях і інших коштах зясування думок і почуттів споживачів у відношенні тих або інших проблем.
Однієї з найбільш відомих і не один раз випробуваних на практиці є техніка метафорно-го зясування Зальтмана - запатентована дослідницька методика, випробувана в роботі з 20 фірмами й на 2500 клієнтах і менеджерах. Техніка заснована на посилці про переважно образний, а не словесному характері мислення, про переважно невербальний характер міжособистісної комунікації й ключовому значенні метафори для процесу зясування рівня поінформованості й обсягу знань.