Спільний брендинг

Спільний брендинг

Як і інші ПП, спільний брендинг може забезпечувати формування кожного з пяти стратегічних емпіричних модулів. ДО ПП цього типу ставляться собитийний маркетинг і спонсорство, альянси й партнерство, ліцензування, розміщення продуктів у кінофільмах, проведення спільних рекламних кампаній і інших загальних заходів з іншими брендами. Більш докладно ми зупинимося тільки на двох видах організації спільного брен-динга: собитийном маркетингу й спонсорстві, а також на участі бренда в зйомках фільмів.