КОНЦЕПЦІЇ МИСЛЕННЯ: КОНВЕРГЕНТНЕ Й ДИВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ

КОНЦЕПЦІЇ МИСЛЕННЯ: КОНВЕРГЕНТНЕ Й ДИВЕРГЕНТНЕ МИСЛЕННЯ

На думку психолога Дж. Гилфорда, індивіди звично використовують два різні типи мислення, які він визначає як конвергентне й дивергентне мислення. Мова йде про різний характер розумової діяльності: звуженні діапазону мислення з виходом на дозвіл проблеми або розширенні поля розумових операцій. Творчий підхід включає обоє типу розумової діяльності.
Найбільш характерним видом конвергентного мислення є аналітичне міркування, або імовірнісне мислення, що припускає наявність чітка обкресленої логічної проблеми. Втім, як конвергентне мислення може бути класифікований будь-який систематичний і ретельний спосіб аналізу, навіть якщо при пошуку розвязку використовуються прості евристичні [Евристика - сукупність логічних приймань і методичних правил теоретичного дослідження й відшукання істини; метод навчання, що сприяє розвитку спритності, активності] методи розрахунків « на око».