Специфічні цінності й позиції

Специфічні цінності й позиції

Маркетинг співвіднесення може опиратися й на цінності більш низького порядку, чому універсальні цінності Шварца, а також на особливі позиції. Якщо певні цінності характерні для якоїсь окремої культури, маркетологам слід ураховувати конкретні культурні відмінності й відповідним чином планувати свою роботу. Приведемо, приміром, перелік характерних рис, властивих, за твердженням ряду дослідників, представникам китайської культури:
Ці культурні цінності китайців становлять основу для планування контактів у сфері обслуговування (наприклад, приймання гостей з Китаю в готелі) стосовно до особистого спілкування, формування загальної атмосфери, організації маркетингових комунікацій і т.д. Характер поведінки й особливості обходження в процесі обслуговування або в ході переговорів можуть як забезпечити здійснення угоди, так і позбавити місію сторін усяких шансів на успіх. Готовність американців до відмови від церемоній і дружелюбному спілкуванню в перші ж хвилини зустрічі може бути сприйнята китайцями як відсутність поваги до себе, особливо якщо китаєць старше своїх жвавих співрозмовників за віком або положенню.