НОВІ ПРОДУКТИ, РОЗШИРЕННЯ ГРАНИЦЬ ВИКОРИСТАННЯ МАРКИ, СТРАТЕГІЯ ПАРТНЕРСТВА

НОВІ ПРОДУКТИ, РОЗШИРЕННЯ ГРАНИЦЬ ВИКОРИСТАННЯ МАРКИ, СТРАТЕГІЯ ПАРТНЕРСТВА

З позицій традиційного маркетингу властивостей і переваг завдання розробки нового продукту нерідко представляється як необхідність оснащення продуктів новими якостями, «поліпшення» старих продуктів або існуючих технологій. Моделями традиційного маркетингу проблема розширення границь використання бренда звичайно вирішується з погляду сполучуваності різних товарних категорій і перенесення позитивного іміджу існуючого бренда на інший продукт.