ПРОБУДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРАЦІВНИКА Й ГРУПИ

ПРОБУДЖЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ПРАЦІВНИКА Й ГРУПИ

Які існують визнані способи стимуляції творчого мислення окремих співробітників і цілих груп у складі організації?.
Перше, що приходить на розум, - це мозковий штурм. На жаль, ефективність її, схоже, не велика. У процесі мозкового штурму керівник призиває групу менеджерів (наприклад, менеджерів по асортименту, комунікаціях, бренд-менеджерів або групи змішаного складу) до вироблення максимального числа пропозицій по конкретній проблемі. Керівник дає докладні інструкції про необхідність спонтанного вираження думок, жодне з висловлень не критикується, учасники повинні користуватися думками один одного для розвитку власних варіантів. За фазою активного різнодумства випливає оцінка групою генерованих ідей.