Місце

Місце

8.
Сучасні технічні й інформаційні системи зближають виробників і споживачів, однак ці звязки стають усе більш і більш різноманітними й складними. Виникнення системи
відповідь на виклик часу, що вимагає переосмислення менеджерами взаємин з роздрібною торгівлею, посередниками й конкурентами.