Способи розширення границь торговельних марок

Способи розширення границь торговельних марок

1. Розширення асортиментів продукції компанії нерідко приводить до змін у марочному портфелі компанії.
(просування на ринок нового продукту або послуг з повним усвідомленням того, що вони підривають позиції інших продуктів або послуг даного виробника) пропонують оцінювати різними способами, і зокрема як ринковий сегмент марки, як якби розширення її границь не проводилося, мінус планований обсяг виробництва. Можливо, пропонований принцип і слушний теоретично, однак реалізувати його на практиці неможливо. Як правило, ми просто віднімаємо з ринкового сегмента торговельної марки до розширення сегмент ринку марки після розширення ( без обліку нової продукції). Іноді випуск нової продукції веде до розширення споживання старої: рекламна кампанія, що супроводжувала випуск морозива