Сегментація

Сегментація

Деякі сприймають поняття глобальне й локальне як два протилежні полюси. Кожний ринок можна оцінювати як точно такий же або як зовсім іншої. Щоб знайти прийнятну компромісну позицію, спробуйте протиставити економію, повязану з масштабами проведення, перевагам концентрації на конкретному локальному ринку. Економія від масштабів проведення укладається не просто в єдності технології. Наприклад, продукти фармацевтики потребують максимально великого обсягу збуту й мінімальному пристосуванні до умов регіональних ринків. Кошту інформації, як друковані, так і електронні, ділять між собою видатки на збір даних, перевірку автентичності текстів і редагування. Частково або повністю наведені до єдиного стандарту матеріали направляються в місцеву пресу й кошту віщання.