СЛОГАН

СЛОГАН

Ця глава містить у собі матеріал, базою для якого послужила книга І. Морозовой «Складаючи слогани» — сама оригінальна із прочитаних по цій темі. Опираючись на систему І. Морозовой, я ставлячи небагато інші акценти у вивченні слогана як обєкта науки реклами, увожу принципово нові поняття, а також пропоную методику експертизи й показую, як її використовувати в практичній діяльності рекламіста.
Отже, логічно буде почати з визначення.
Слоган — це коротка рекламна фраза, у стислому виді, що викладає основну рекламну пропозицію й вхідна до складу всіх рекламних повідомлень однієї рекламної кампанії.