«Унікальна уніфікована пропозиція»

«Унікальна уніфікована пропозиція»

Як ніколи раніше втримування буде превалювати над формою. Мультимедиа — не самоціль. Це засобу досягнення мети. Вони просто відкривають нові комунікаційні можливості, які доповнюють існуючі сьогодні основні кошти інформації. Мультимедиа — тільки часткова заміна того, що вже існує. Однак в одному сомненья немає:.
взаємозалежність коштів інформації буде тільки підсилюватися. При нинішніх темпах росту цієї сфери жодне окремо взяте кошт інформації не зможе охопити досить людей достатня кількість раз. Жодне не запропонує досить охоплення й частоти. Сукупний ефект від рекламного оголошення буде результатом тільки підсумовування його шансів бути побаченим у широкому наборі коштів інформації.