ДЕЯКІ СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

ДЕЯКІ СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТІВ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ

Політична реклама вимагає певної язикової стилістики. Стиль обігів політичної реклами можна визначити як близький публіцистичному, для якого характерні:.
.
- лаконічність викладу, “економія” мови;.
.
- відбір язикових коштів з метою добитися дохідливості викладу;.
.
- уживання суспільно-політичної лексики й фразеології, запозиченої з інших стилів;.
.
- використання мовних стереотипів, кліше;.
.
- жанрова різноманітність і різноманітність язикових коштів, багатозначність, емоційно-експресивна лексика.