РЕКЛАМА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

РЕКЛАМА ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Історики реклами, прослідковуючи її літопис, звертаються в основному до її комунікативної функції. Відповідно вони розкривають факти, які ставляться лише до становлення коштів інформування. Так, В.В. Ученова й Н.В. Старих убачають джерела реклами в комунікативних прийманнях первісного суспільства, що дозволяє їм говорити про культову проторекламе: «Первісний ритуал — це така демонстративна акція, — пишуть вони, — яка покликано свідчити про вірність співтовариства споконвічним традиціям, завітам предків, його неухильному служінні вищим невидимим чинностям»