СПОСІБ ЖИТТЯ І РЕКЛАМА

СПОСІБ ЖИТТЯ І РЕКЛАМА

Спосіб життя — це особливості повсякденного існування людей. Він складається з домашнього побуту, традицій і звичок, життєвих і практичних установок, специфіки людського спілкування. Помістите людей, вихованих у різних суспільствах і наступних різним традиціям, на один незаселений острів. Те, що вони побачать, буде далеко не однаковим. Несхожими будуть і способи їх поведінки в цих нових умовах. Між людьми і їх оточенням розташований невловимий і невидимий, але цілком реальний екран. Цей екран — « спосіб життя».