чи Корениться конформізм у свідомості індивіда?

чи Корениться конформізм у свідомості індивіда?

Питання поставлене авторами, по суті, так: корениться конформізм у свідомості індивіда чи ні? Не можна не бачити, що така постановка питання вкрай штучна й неконкретна, вона позбавлена історичній-реально-історичної визначеності. Якщо конформность — невідємна властивість людської природи, то дослідникові залишається виявити «захід присутності» цієї властивості в того або іншого індивіда, інакше кажучи, виділити психологічні групи, що характеризуються «слабко» або «яскраво» вираженої конформностью.