ІМІДЖ ЯК ФЕНОМЕН РЕКЛАМИ

ІМІДЖ ЯК ФЕНОМЕН РЕКЛАМИ

П
онятие «імідж» (синонимичное «персоніфікації», але більш узагальнен, що включає не тільки природні властивості особистості, але й спеціально напрацьовані, створені) повязане з як із зовнішнім виглядом, так і із внутрішнім утримуванням людини, його психологічним типом, риси якого відповідають запитам часу й суспільства.
Персоніфікація може бути хиткої, а імідж має стійкість. Реклама створює імідж людини, товару, фірми. Зрозуміло, що це слово ширше за своїм значенням, ніж персоніфікація. Адже імідж товару може не мати людського вигляду взагалі. Реклама постійно випробовує запит на імідж.