Способи поширення інформації

Способи поширення інформації

Створення картини миру багато в чому залежить від способів поширення інформації. ЗМІ користуються двома її основними способами — послідовним і фрагментарним. Перший спосіб частіше використовує преса, послідовно й різнобічно висвітлюючи в статтях і інших публікаціях ту або іншу політичну проблему. Другий спосіб — фрагментарна подача інформації — особливо розповсюджений на телебаченні. Він породжує для слухачів ряд труднощів у пізнанні суті того або іншої події або процесу.
Дроблення інформації, аналізує В.П. Пугачов, створюючи видимість її різнобічності й оперативності подачі, перешкоджає непрофесіоналам ( переважній більшості громадян) сформувати цілісну картину соціальних явищ або подій. Воно дає комунікаторам додаткові можливості маніпулювати аудиторією, акцентуючи її увагу на одних сторонах події й умовчуючи або затемнюючи інші. Фрагментарність подачі інформації дезорієнтує слухачів і або гасить їхній інтерес до події й викликає політичну апатію, або змушує покладатися на оцінки коментаторів.