Рекламні переваги виставково-ярмаркового каналу.

Рекламні переваги виставково-ярмаркового каналу.

Кожній сфері діяльності, будь-якої галузі промисловості щорічно надаються можливості щось пізнати, щось оцінити й щось продати в ході міжнародних, національних і місцевих виставок і експозицій.
Значення цього каналу для бізнесу. Для всіх учасників ринкових відносин, на думку Ф.Г. Панкратова, Ю.До Баженова, Т.К. Серегиной і В.Г.
Шахурина, це — щось набагато більше, ніж просто форум або ринок. Протягом декількох днів відбувається зміцнення старих звязків і завязування нових, виявлення нових джерел поставок і джерел інформації, обговорення нових тенденцій, ідей або товарів, виявлення відносин з боку торгівлі й відшукання нових ринків.