Електронні презентації (СD–презентації)

Електронні презентації (СD–презентації)

- це спеціалізовані програми, що використовують у своїй роботі всі сучасні засоби мультимедиа персональних компютерів.
Особливості й переваги СD–презентації. Після розробки, програма мультимедиа презентації, як правило, записується на компакт диск.
Cd-Презентації — це інформаційний мультимедиа проект, доступний будь-якому клієнтові, у якого є компютер (що сьогодні є обовязковою умовою для участі в цивілізованих ринкових відносинах), навіть якщо він не має виходу в Інтернет.