Текст рекламного повідомлення

Текст рекламного повідомлення

Для оцінки якості й функціональної значимості рекламних текстів застосовуються спеціальні алгоритми (див. Додаток). Тут же ми оборотний увагу на центральні, найважливіші моменти, не враховуючи які важко, а часом і неможливо, створити ефективно діючий рекламний текст. Використання особливих стилістичних «ноу-хау» (асиндетону, градації, анафори, паралелізму, еліпсиса, парцеляції й ін.) буває досить результативним, але все-таки без нижче зазначених простих і зрозумілих правил гарного тексту не створити.