Показник соціально-ділової активності — Ксда.

Показник соціально-ділової активності — Ксда.

Даний показник відбиває участь будівельної компанії в значущих-соціально-значимих акціях. Дійсно, серед численних напрямків діяльності найбільш ефективними із соціальної точки зору є проведення соціальне значимих акцій по добродійності, спонсированию, патронуванню, корпоративна відповідальність за результати праці, культура організації.
У результаті показник діловій-соціально-ділової активності Ксда інтегрує у своєму складі такі показники, як коефіцієнт участі в соціально значимих акціях Ксза; систему соціально-корпоративної відповідальності й культури організації, тобто СКО й ДО, показник репутації організації Кр.