Паблик рилейшенз — це управлінська функція по встановленню й підтримці взаємовигідних відносин між організацією й громадськістю, від настроїв і думок якої залежить успіх або невдача цієї організації.

Паблик рилейшенз — це управлінська функція по встановленню й підтримці взаємовигідних відносин між організацією й громадськістю, від настроїв і думок якої залежить успіх або невдача цієї організації.

Це концептуальне формулювання визначає багато видів діяльності й мети в практиці паблик рилейшенз як
Крім того, вона визначає формування й підтримка взаємовигідних відносин між організацією й громадськістю як моральну й етичну основу даної професії. У той же час вона пропонує критерії для встановлення того, що є й що не є частиною даної функції. Як справедливо помітив один учений, визначення служать, щонайменше, двом цілям: допомогти нам зрозуміти навколишній світ і привести доводи на користь конкретної точки зору на те, як одна концепція співвідноситься з іншими концепціями.