Модель восьми потреб В.

Модель восьми потреб В.

Тамберга й А.
Бадьина
Вивчаючи природу людини, відбиту в працях психологів, соціологів, этологов і філософів, аналізуючи поведінку людини на ринку й будучи учасниками ряду маркетингових заходів, ми виявили вісім базових потреб, що ведуть до покупки (див. мал.
3.1).
.
.
.
1.
Безпека.
2.
Домінування.
3.
Досягнення сексуальної привабливості.
4.
Приналежність.
5.
Економія.
6.
Дослідження.
7.
Гедонізм.
8.