Ринок, орієнтований на рольові моделі

Ринок, орієнтований на рольові моделі

У нашому випадку рольова модель нас цікавить як спосіб дії людину в який-небудь із ситуацій. Рольова модель конкретизує базову потребу, змушуючи її проявлятися щораз по-новому. Споконвічно рольову модель можна було назвати чіткою формою реалізації конкретної потреби. Але людське сприйняття додатково «олюднило» рольові моделі, наділивши їх деякими іншими властивостями. Тобто рольова модель уже не завжди може бути співвіднесена з однієї- єдиною потребою, вона може бути способом реалізації декількох базових устремлінь людину. Проте в кожної моделі є свій стрижень, тобто базова потреба, навколо задоволення якої вона була створена. Звідси можна зробити висновок про те, що рольова модель може бути актуальна в тому випадку, якщо базова потреба, на якій модель була створена, також актуальна для ринку. Деякі рольові моделі є прикордонними, тобто вони містять дві базові потреби. Але в цілому досить нескладно зрозуміти, яка основна потреба лежить в основі кожної рольової моделі.