Пошук ідеї на ринку, орієнтованому на культуру

Пошук ідеї на ринку, орієнтованому на культуру

У процесі вибору товару або послуги рівень культури починає враховуватися людиною, коли вичерпуються всі інші критерії для оцінки й поділу продуктів усередині однієї категорії. Коли набір рольових моделей вичерпаний і в кожній ринковій ніші зявляються трохи гравців, цінового позиціонування вже недостатньо, щоб дистанцировать їх друг від друга. У споживача зявляється необхідність у додаткових критеріях оцінки. І тоді рівень культури стає самим актуальним. Якщо конкретний ринок або його конкретний сегмент ще не живе за такими законами, якщо він не перенасичений, то має сенс працювати з рольовими й ситуативними моделями. Якщо ж усередині даного ринкового сегмента вже йде конкурентна боротьба, то вихід один – підключення рівня культури й пошук вільної ніші саме в цьому напрямку. При цьому інші сегменти ринку можуть усе ще залишатися орієнтованими на ситуативні або рольові моделі.