Що робити, якщо поштові відправлення більше не дають бажаного результату?

Що робити, якщо поштові відправлення більше не дають бажаного результату?

Обґрунтування. Успіх у директ маркетингу означає в тому числі й розумне співвідношення між витратами й отриманими від адресатів відгуками. Це співвідношення буває різним залежно від використання певного інструмента. Іноді видатки перевищують отримані відгуки, буває й навпаки. Маючи виставу про вплив того або іншого інструмента на кінцевий результат, ви можете сприяти успіху.
Вибір потрібного інструмента залежить насамперед від мети й необхідного для його досягнення кількості інформації. Зрозуміло, поштове відправлення із вкладеними в нього різними додатками містить більше інформації, чому рекламна листівка або короткий телеспот. Однак використання всіх перерахованих інструментів вимагає різних витрат.