ТРАДИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ - МАРКЕТИНГ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ПЕРЕВАГ

ТРАДИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ - МАРКЕТИНГ ВЛАСТИВОСТЕЙ І ПЕРЕВАГ

Тепер, згадавши основні характеристики традиційного маркетингу, коротко розглянемо відносини між ними. Традиційний маркетинг є в першу чергу маркетинг функціональних властивостей і переваг. Із цього випливає все інше. Іншими словами, усі перераховані особливості традиційного маркетингу (ретельне розмежування товарних категорій і визначення рамок конкуренції, сприйняття споживача як зробленого устрою для обробки інформації, використання вербально-аналітичних інструментів дослідження) пояснюються основною вихідною посилкою: з метою організації маркетингових дій продукти можуть і повинні розглядатися насамперед по їхніх функціональних властивостях і перевагам.