ТРАДИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ: ГАРНЕ, ПОГАНЕ Й ВИРОДЛИВЕ

ТРАДИЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ: ГАРНЕ, ПОГАНЕ Й ВИРОДЛИВЕ

Акцент традиційного маркетингу на факти визначає сугубо «інженерний», раціональний, аналітичний підхід до споживача, продуктів і конкуренції. Підхід, що страждає масою неперевірених припущень. Його концепція не має міцної психологічної бази, якої обґрунтовувалося б стан споживача, його реакції на продукти й конкуренцію.
Втім, не варто вихлюпувати разом з водою дитини. Безсумнівно також, що традиційний маркетинг має рядом позитивних якостей, які слід зберегти.
Фундаментальний набір стратегічних концепцій, використовуваних традиційним маркетингом властивостей і переваг, застосуємо й до будь-якої іншої форми маркетингу. Ці концепції є свого роду становим хребтом системи прийняття вірних маркетингових розвязків, невідємною частиною стратегії розвитку бізнесу як такого й з успіхом застосовуються як консультантами по стратегії бізнесу й керування, так і тими, хто відповідає за вироблення політики компаній, прийняття корпоративних розвязків. У першу чергу слід згадати принципи визначення цілей (Що на даному етапі головне: прибуток або більша частка ринку? чи Сконцентрувати зусилля на існуючих клієнтах або намагатися придбати нових, відбити клієнтів у конкурента?), сегментації ринку (географічної, демографічної або психографической) і стратегічного позиціонування. Тепер про поганий. Спостерігається практично повний диктат з боку властивостей і переваг. Робиться акцент на аналітичні методи, одержимість граничною точністю кількісних оцінок і вимірів, націленість на дію на шкоду пошуку єдино правильної дії. Нарешті, відзначається короткозорий підхід до питань конкуренції. І все це в умовах, коли маркетингова обстановка радикально змінюється буквально в тижневому ритмі.