ЗАГАЛЬНА СХЕМА КЕРУВАННЯ ЕМПІРИЧНИМИ ПЕРЕЖИВАННЯМИ СПОЖИВАЧА

ЗАГАЛЬНА СХЕМА КЕРУВАННЯ ЕМПІРИЧНИМИ ПЕРЕЖИВАННЯМИ СПОЖИВАЧА

У главі 1 ми пояснили необхідність звертання до почуттєвого досвіду споживача виразним проявом на рубежі століть трьох взаємозалежних тенденцій. У главі 2 були наведені численні приклади успішного застосування емпіричного маркетингу в різних областях діяльності. Тим часом існує й більш фундаментальна причина того, що всякому маркетологові слід опиратися на емпіричні переживання людей, а не тільки на властивості й переваги розповсюджуваних продуктів.
От уже не одне сторіччя філософи від Аристотеля до Канта, психологи від Вільяма Джеймса до Карла Роджерса й просто мислячі представники людства від Стива Ковейя до Вуди Аллена задаються тими самими питаннями. Що рухає людьми? Що становить сенс людського існування? Що дозволяє людині випробовувати задоволеність життям?.