ЧОМУ ПОЧУТТЯ ТАК ВАЖЛИВІ?

ЧОМУ ПОЧУТТЯ ТАК ВАЖЛИВІ?

Бажання одержувати задоволення, прагнення уникнути прикростей - або в більш загальному змісті - прагнення одержувати позитивні емоції - становлять один з основних рушійних мотивів людського життя. Бихевиористская [Біхевіоризм - одне з напрямків в американській психології, що виникло на початку XX століття, що й усунуло із психології такі поняття, як свідомість, мислення; біхевіоризм уважає предметом психології поведінка, під яким розуміються чисто фізіологічні реакції на стимули] школа психології (іменована також « щурячою психологією») приводить тому всі нові й нові докази. Якщо підключити електрод до центру задоволень у мозку пацюка й вивести включення ланцюга на важіль, за допомогою якого тварина могла б саме пропускати струм через свій мозок для стимуляції задоволення, то пацюк буде натискати на важіль безперервно, навіть якщо це буде рівнозначно відмові від їжі й сну. Спрага задоволення закладена в самій природі живих організмів.