ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ ПОДІЙ, СУБЄКТІВ І ОБЄКТІВ

ЕМОЦІЙНИЙ ВПЛИВ ПОДІЙ, СУБЄКТІВ І ОБЄКТІВ

Відповідно до психологічної моделі впливу різні типи емоцій (будь те простих або складних) ініціюються трьома основними факторами й процесами: подіями ( тобто виникаючими явищами), субєктами (людьми, організаціями, обставинами) і обєктами.
Коли увага концентрується на подіях, це відбувається через інтерес до їхніх наслідків; коли увага звернена на субєкти, це пояснюється діями останніх; коли ж людей обертає своя увага на обєкти, то тим самим виявляє цікавість до деяких їхніх характеристик або властивостей, що визначають конкретний обєкт як такий. Суть нашої позиції полягає у визнанні валентності емоційних реакцій, у визнанні того, що кожна валентна реакція неодмінно є реакцією на один із зазначених аспектів навколишнього світу.